Tjenester og tillegg

Tjenester:

 • Bud: under 4 timer levering i Oslo og omegn.
 • Express: H/L i løpet av 2 time i Oslo, 4 timer i Akershus.
 • VIP/Direkte bil: Omgående direktelevering til hele landet.
 • Bedriftspakke/Distribusjon Bil: 1 kolli maks 30kg under 0,15m3.
 • Stykkgods/ Distribusjon Bil
 • Pallegods/ Distribusjon Bil: Pr. pall, maks 700kg, 120x80x200
 • Hjemlevering inndoor:
 • Hjemlevering Curbside:

Biltype:

 • Budbil: Maks 1 kolli under 20 kg
 • Varebil: flere kolli 1-100kg – maks 1,5 m lang.
 • Medium varebil: flere kolli 01-300kg – maks 2,5 m lang
 • Stor varebil: større pakker og flere kollier over 01- 1000kg
 • Lastebil 8 paller: Timebasert, minimum 1 time. Maks 800kg.
 • Lastebil 15 paller: Timebasert, minimum 2 timer. Maks 2400kg.
 • Lastebil 18 paller: Timebasert, minimum 2 timer. Maks 9500kg.
 • Kranbil: Timebasert, minimum 2 timer.

Tillegg:

Bomavgift

Singh Transport AS beregner påslag for bompenger. Tillegget beregnes i % av ordinær pris på bedriftspakke, pallegods og stykkgods. Når det gjelder budbil og timetjenester belastes bompenger ved passering under fremføring.

Drivstofftillegg

Drivstoffprisene varierer i markedet gjennom året. Singh Transport AS justerer sitt drivstofftillegg
basert på lokale listepriser på diesel. Tillegget beregnes i % av ordinær pris.

Gjeldende tillegg pr 05.05.2020 er 11 %.

Varmegods

Ved frakt av varmegods kommer det et tillegg på 25% av fraktprisen. Singh Transport AS setter egne kjøringer der godset holdes frostfritt.

Farlig gods

Slike transporter må avtales direkte med vår trafikkavdeling. Generelt tillegg i frakt på 25%. Vi frakter ikke last i fareklassene 1 (Eksplosiver), med unntak av gods merket 1.4S, og 7 (Radioaktivt materiale).

Lengdetillegg

Det kommer et tillegg for sendinger som inneholder pakker over 240cm (lengde, bredde og høyde) og som veier mer enn 35kg. Prisen er satt til 25% av fraktbeløp.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift

www.singhtransport.no • Telefon (08-17) hverdager: +47 21 42 00 67 • Vakttelefon (24/7) : +47 48 32 88