Tjenester og tillegg

Tjenester:

 • Bud: under 4 timer levering i Oslo og omegn.
 • Express: H/L i løpet av 2 time i Oslo, 4 timer i Akershus.
 • VIP/Direkte bil: Omgående direktelevering til hele landet.
 • Bedriftspakke/Distribusjon Bil: 1 kolli maks 30kg under 0,15m3.
 • Stykkgods/ Distribusjon Bil
 • Pallegods/ Distribusjon Bil: Pr. pall, maks 700kg, 120x80x200
 • Hjemlevering inndoor:
 • Hjemlevering Curbside:

Biltype:

 • Budbil: Maks 1 kolli under 20 kg
 • Varebil: flere kolli 1-100kg – maks 1,5 m lang.
 • Medium varebil: flere kolli 01-300kg – maks 2,5 m lang
 • Stor varebil: større pakker og flere kollier over 01- 1000kg
 • Lastebil 8 paller: Timebasert, minimum 1 time. Maks 800kg.
 • Lastebil 15 paller: Timebasert, minimum 2 timer. Maks 2400kg.
 • Lastebil 18 paller: Timebasert, minimum 2 timer. Maks 9500kg.
 • Kranbil: Timebasert, minimum 2 timer.

Tillegg:

Bomavgift

Singh Transport AS beregner påslag for bompenger. Tillegget beregnes i % av ordinær pris på bedriftspakke, pallegods og stykkgods. Når det gjelder budbil og timetjenester belastes bompenger ved passering under fremføring.

Drivstofftillegg

Drivstoffprisene varierer i markedet gjennom året. Singh Transport AS justerer sitt drivstofftillegg
basert på lokale listepriser på diesel. Tillegget beregnes i % av ordinær pris.

Gjeldende tillegg pr 05.05.2020 er 11 %.

Farlig gods

Slike transporter må avtales direkte med vår trafikkavdeling. Generelt tillegg i frakt på 25%. Vi frakter ikke last i fareklassene 1 (Eksplosiver), med unntak av gods merket 1.4S, og 7 (Radioaktivt materiale).

Varmegods

Ved frakt av varmegods kommer det et tillegg på 25% av fraktprisen. Singh Transport AS setter egne kjøringer der godset holdes frostfritt.

Lengdetillegg

Det kommer et tillegg for sendinger som inneholder pakker over 240cm (lengde, bredde og høyde) og som veier mer enn 35kg. Prisen er satt til 25% av fraktbeløp.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift

www.singhtransport.no • Telefon (08-17) hverdager: +47 21 42 00 67 • Vakttelefon (24/7) : +47 48 32 88